top of page

Flynth in beweging

Nederland verandert. Ons vak verandert. Met alle digitalisering komen er nieuwe producten en diensten en nieuwe aanbieders op de markt. Onze klanten en hun behoeften veranderen natuurlijk ook. Ze groeien snel door, willen uitbreiden of nieuwe markten betreden. Ook zijn er klanten die hun rendement willen verhogen, die willen innoveren. Of hun maatschappelijke rol willen versterken.

Ambities verwezenlijken

Flynth wil ondernemers helpen om ambities te verwezenlijken. Dat doen we vanuit onze expertise en een brede dienstverlening. Onze ambities: een meer datagedreven aanpak, een centrale rol voor onze adviesfunctie, versterking van onze sectoraanpak en verdere groei van onze auditdiensten. Verder leveren we een bijdrage aan de verduurzaming voor het mkb, door duurzaamheid als thema breed op te pakken.

De vertrouwde adviseur

Onze rol: wij zijn trusted advisor voor ondernemend Nederland. We werken voor mkb-bedrijven, hierbij koppelen we brede advieskennis aan diepe sectorkennis. Daarnaast vindt onze sectoraanpak ook response en vraag in de markt voor onderwijs en lagere overheden. Flynth is op al deze fronten de vertrouwde adviseur.

Een belangrijk specialisme

Onze auditdiensten voor ondernemingen die wettelijk verplicht zijn tot controle op de jaarrekening. In een data gedreven wereld is audit een onmisbare dienst die zekerheid toevoegt aan de betrouwbaarheid van data. Een specialisme dat zeer hoge eisen stelt op het gebied van regelgeving en kwaliteit.

Ondernemers hebben onder meer fiscale, juridische, bedrijfskundige, duurzaamheid en HR-vraagstukken. Vragen bijvoorbeeld over subsidies en regelingen, bedrijfsopvolging, nieuwe wetgeving, een audit. Flynth staat ondernemers bij met kennis en advies. Bij de financiële administratie, de jaarrekening samenstellen, de salarisverwerking en de aangiften.

Inzichten delen

Tegelijkertijd is er behoefte aan duiding van cijfers, aan zicht op de toekomst, aan een sparringpartner bij het maken van keuzes. Op basis van onze sectorkennis delen we relevante inzichten met ondernemers – die dit als zeer waardevol ervaren. Van een lokale winkelketen met meerdere filialen, een internationaal transportbedrijf tot een glastuinbouwbedrijf in het westen.

Wij maken inzichtelijk hoe een ondernemer en onderneming kan ontwikkelen en adviseren over de beste wijze waarop dat gerealiseerd kan worden.

bottom of page